DOTACE na solární panely 2023, Tepelná čerpadla, sluneční kolektory, fotovoltaické panely Nová Zelená Úsporám

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 -2021

Dotační program Nová zelená úsporám (NZÚ) je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných domů na území celé ČR a bytových domů v Praze.

Bytové domy mimo Prahu mohou čerpat dotace ze strukturálních fondů: Výzva č. 37 energetické úspory v bytových domech II.

Dotace na Solární termické a Fotovoltaické systémy

Pokud máte zájem o dotaci na solární termický nebo fotovoltaický systém, nemusíte provádět zateplení objektu ani jiná energeticky úsporná opatření. Lze žádat i u novostaveb – tj. před kolaudací.

Výše dotace na Solární termické a Fotovoltaické systémy:

Podoblast podpory Typ systému Výše podpory [Kč] Výše podpory v Moravskoslezském a Ústeckém kraji (+ 10%) [Kč]
C.3.1 Solární termický systém na přípravu teplé vody 35 000 38 500
C.3.2 Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění 50 000 55 000
C.3.3 Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 35 000 38 500
C.3.4 Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 55 000 60 500
C.3.5 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 70 000 77 000
C.3.6 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1 100 000 110 000

Dotace na Tepelná čerpadla

Podpořena je výměna původního elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla za systém s tepelným čerpadlem.

Výše dotace na Tepelná čerpadla:

Podoblast
podpory
Typ zdroje Výše podpory [Kč]
C.1 (spolu se zateplením) C.2 (bez zateplení)
C.1.5 C.2.5 Tepelné čerpadlo voda - voda 100 000 80 000
C.1.6 C.2.6 Tepelné čerpadlo země - voda 100 000 80 000
C.1.7 C.2.7 Tepelné čerpadlo vzduch - voda 75 000 60 000

Na opatření z podoblasti C.1 je možné žádat výhradně současně s opatřením z oblasti A (zateplení).
Na opatření z podoblasti C.2 je možné žádat pouze na rodinné domy, jejichž měrná roční potřeba tepla na vytápění EA nepřesahuje 150 kWh.m-2.rok-1.

Dotace na tepelná čerpadla nelze žádat u novostaveb.

Výměny hlavních zdrojů tepla na vytápění tuhými fosilními palivy nedosahujících parametrů pro 3. emisní třídu za tepelná čerpadla jsou podpořeny v tzv. „kotlíkových dotacích“. Podmínky pro získání těchto dotací určují jednotlivé kraje na základě výzev.

Jak požádat?

Žádost o poskytnutí podpory se podává výhradně elektronicky - s podáním žádosti se můžete obrátit na násvše zařídíme: 3 kroky k získání dotace.

Jaké doklady potřebuji k podání žádosti?

Projektovou dokumentaci od domu, údaje potřebné k podání žádosti si najdeme v katastru nemovitostí, od Vás potřebujeme plnou moc k vyřízení dotace, kontaktní údaje a číslo Vašeho účtu pro vyplacení dotace.

Samostatnou podoblastí je podpora na zpracování odborného posudku C.5, kde maximální celková výše podpory je 5 000 Kč.

Jak nejlépe využít dotace?

ŘEŠENÍ NA MÍRU PRO VÁS!

Konzultace s odborníkem, nezávazná nabídka a obhlídka stavby ZDARMA.