Vykurovanie a kúrenie pomocou solárnych kolektorov a tepelných čerpadiel

Vytápění pomocí slunečních kolektorů, tepelných čerpadel a jejich kombinace.

Aktuálně: Zúročte své prostředky ještě lépe s dotacemi z programu Nová zelená úsporám - poradíme Vám 3 kroky k získání dotace!

THERMO|SOLAR Vám nabízí řešení energetických úspor pro vytápění pomocí slunečních kolektorů a tepelných čerpadel.

Naší silnou stránkou je však řešení jejich vzájemné kombinace a spolupráce těchto zdrojů.

Přitápění pomocí solárních kolektorů.

Sluneční kolektory mohou být pouze doplňkovým energetickým zdrojem pro vytápění budov, zejména rodinných domů. Je to dáno tím, že vytápět potřebujeme zejména v zimě, ale v tomto období je bohužel intenzita slunečního záření nejnižší.

Kombinácia solárnych kolektorov a fotovoltaických panelov pre rodinný dom Solární soustavy pro přitápění produkují značné množství tepelné energie. V letních měsících tak soustava nabízí přebytky energie, které jsou využitelné například pro ohřev vody v bazénu.

Jaké jsou podmínky pro použití solárních kolektorů na podporu přitápění?

  • budova je dobře tepelně zaizolovaná (je provedena v nízkoenergetickém nebo pasívním standardu)*
  • Budova má nízkoteplotní vytápěcí systém (podlahové, stěnové nebo stropní vytápění, případně konvertory)
  • dostatečný objem zásobníku a adekvátní počet kolektorů (např. na 120 m2 obytné plochy - min. 800 lit. zásobník - 8 kolektorů TS300)

*V některých případech je reálné instalovat solární podporu vytápění také i v dodatečně zateplených budovách, kde se existující radiátory stanou předimenzovanými a je možné je tak provozovat i při nižších teplotách (nižším teplotním spádu).

Atraktivita solární podpory vytápění se může výrazně zvýšit, pokud se spojí se sezónním ohřevem bazénové vody, což umožní maximální využití slunečních kolektorů v průběhu celého roku.

Více informací - sluneční kolektory THERMO|SOLAR >>

Tepelná čerpadla pro vytápění.

Tepelná čerpadla jsou vhodná pro vytápění široké škály objektů, od rodinných domů po bytové domy a také průmyslové instalace.

V naší nabídce najdete nízkoteplotní ale i vysokoteplotní tepelná čerpadla, se kterými máme ty nejlepší zkušenosti.

Tepelná čerpadla DAIKIN Tepelná čerpadla dokáží využít energii naakumulovanou v různých zdrojích velmi efektivním způsobem. Nejčastěji je to z okolního ovzduší nebo z půdy.

Více informací - tepelná čerpadla >>

DUO systémy - kombinace tepelných čerpadel a slunečních kolektorů.

Výhody DUO systémů.

Kombinace solárních kolektorů a tepelného čerpadla umožňuje využít nejen solárních přebytků tepla v létě, ale také i nízké výstupní teploty z kolektorů v zimním období (v rozmezí cca -5 až +25 °C), které jsou pro běžné systémy ohřevu prakticky nevyužitelné. Tato výstupní nízkopotenciální energie je využívána jako zdroj pro primární okruh tepelného čerpadla, případně pro regeneraci jeho zemního kolektoru.

V rámci kombinací nabízíme standardizované sestavy (tzv. Duo systémy) nebo sestavy "ušité na míru", které jsou sestaveny z plochých vakuových slunečních kolektorů a tepelných čerpadel.

Kombinácia solárnych kolektorov a fotovoltaických panelov pre rodinný dom Schéma funkce DUO systému. Kombinace vakuových solárních kolektorů a tepelného čerpadla THERMO|SOLAR je mimořádné efektivní technologií, která je schopná využít i jinak nevyužitelné teplo.

Také jiné společnosti nabízejí spojení tepelných čerpadel se slunečními kolektory.

Ale jen naše společnost dokáže v zimním období získat z kolektorů 3 až 5-ti násobně více tepla a zároveň energetickou efektivnost tepelného čerpadla zvýšit až na dvojnásobek oproti jeho standardním parametrům, které dosahují při práci v běžných povětrnostních podmínkach.

Předpokladem pro dosažení těchto výsledků je použití plochých vakuových kolektorů typu TS 400, které vyrábíme průmyslovým způsobem jako jediná společnost na světě.

Vákuový slnečný kolektor TS 400 Vakuový sluneční kolektor TS 400 dokáže průmyslovým způsobem vyrábět jako jediný na světě jen THERMO|SOLAR Žiar

Díky vakuu uvnitř kolektoru dokážeme zabránit kondenzaci vody ze vzdušné vlhkosti na ploše absorbéru, při jeho podchlazení pod teplotu rosného bodu. To je obrovská výhoda proti běžným kolektorů při provozu v zimním období a právě tato výhoda umožňuje několikanásobné zvýšení efektivity zařízení.

Německý úřad BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle = Spolkový úřad pro hospodářství a kontrolu vývozu) vyhodnotil toto řešení jako mimořádně technicky progresivní. Na základě rozhodnutí tohoto úřadu získá německý zákazník od státu dotaci ve výši 80 % z jeho investičních nákladů.

Využití solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro Vaše účely.

Kontaktujte nás a připravíme Vám individuální návrh pro Váš objekt

Nechte si poradit, jaký systém bude pro Vás nejlepší.

Mám zájem o nabídku ➜

 

Doporučíme Vám systém, který nebude ani malý (a díky tomu nedostatečný),ani zbytečně velký (a díky tomu předražený).

 

ŘEŠENÍ NA MÍRU PRO VÁS!

Konzultace s odborníkem, nezávazná nabídka a obhlídka stavby ZDARMA.