Solární výroba elektřiny - Solární panely, fotovoltika, fotovoltaika,

Fotovoltaika - solární výroba elektřiny.

Solární panely na výrobu elektřiny (nebo také fotovoltaické panely) není možné zaměňovat se se solárními kolektory sloužícími pro solární ohřev teplé vody.

Fotovoltaické elektrárny.

Našim hlavním zaměřením v oblasti fotovoltaiky jsou řešení pro rodinné domy.

Akciová cena Pokud Vás zajímá cena solární elektrárny a komplexní návrh řešení pro Vaše potřeby, vyplňte cenovou poptávku!

Kombinácia solárnych kolektorov a fotovoltaických panelov pre rodinný dom Kombinace solárních kolektorů THERMO|SOLAR a fotovoltických panelů pro rodinné domy v solární obci Koberovy v České republice.

Pomocí fotovoltaické elektrárny Vám sluneční energie sníží účty za elektřinu. Kombinace fotovoltických panelů a elektrického akumulátoru (baterie) navíc zvýší Vaši nezávislost na dodavatelích elektřiny.

Parametry elektrické energie z fotovoltaických panelů se pomocí dalšího zařízení (měniče) upraví tak, aby se s ní daly napájet běžné spotřebiče v domácnosti (ty vyžadují střídavé napětí 230V 50Hz , příp. 3x400V 50Hz). Další komponenty závisí na typu fotovoltaické elektrárny.

Základní typy fotovoltaických elektráren.

ON-GRID - systém připojený na veřejnou rozvodnou síť.

Tento typ fotovoltaické elektrárny bývá využíván nejčastěji. Rozvod elektřiny v domácnosti je trvale připojen na veřejnou rozvodnou soustavu a současně také na vlastní fotovoltaickou elektrárnu. Spotřebiče odebírají elektrickou energii z fotovoltaické elektrárny a v době jejího nedostatečného výkonu také z veřejné sítě.

Na druhé straně jsou přebytky energie z fotovoltaických panelů v době, kdy je v domácnosti nízká spotřeba, předávány do veřejné sítě. Tomu se dá částečně zabránit přesměrováním přebytků do vhodných spotřebičů, např. elektrického bojleru, který se speciálním řídícím systémem zapíná jen tehdy, když je z fotovoltaických panelů přebytek energie. Jinak v současnosti končí přebytky bezúplatně ve veřejné síti.

Při výpadku veřejné elektrické rozvodné sítě se musí z bezpečnostních důvodů také vypnout i fotovoltaická elektrárna.

Hlavní komponenty: fotovoltaické panely, měnič, zařízení pro připojení do veřejné elektrické sítě, případně také systém pro přesměrování přebytků elektřiny do vhodných spotřebičů.

Výhody:

 • nižší cena a jednodušší zapojení oproti OFF-GRID a HYBRID systémům

Nevýhody:

 • závislost na veřejné elektrické síti - při výpadku sítě se vypne také fotovoltaická elektrárna
 • nižší využití vyrobené elektřiny oproti OFF-GRID a HYBRID systémům - veškeré přebytky energie z fotovoltaických panelů končí ve veřejné síti (nejsou akumulovány do baterií)
 • vyžaduje povolení k připojení do veřejné sítě

OFF-GRID - ostrovní systém.

Je systém, kde je elektrický rozvod v domácnosti trvale oddělený od veřejné elektrické sítě. Elektřinu vyrábí fotovoltaická elektrárna, či případně i jiné generátory (například kogenerace - hlavně v zimním období).

V tomto případě je zapotřebí elektrickou energii vyrobenou z fotovolataických panelů během dne uložit do baterií tak, abychom ji mohli využít v jiném období spotřeby (hlavně v ranních či večerních hodinách - mimo období provozu fotovoltaické elektrárny). K tomu slouží elektrický akumulátor a fotovoltaická nabíječka

Zdrojem elektrické energie pro měnič, jsou v tomto případě nejen fotovoltaické panely, ale i baterie, která je součástí této soustavy.

Při návrhu fotovoltaické elektrárny v zapojení OFF-GRID je velmi důležitá znalost spotřeby domácnosti a také časové rozložení této spotřeby v průběhu dne i roku (odběrové špičky a odběrová minima). Podle toho se pak dimenzuje počet fotovoltaických panelů, kapacita akumulátoru, max. výkon měniče a další parametry.

Toto zapojení je vhodné hlavně pro objekty mimo dosah veřejné elektrické sítě (chaty a pod.), případně pro zákazníky, kteří požadují úplnou nezávislost na veřejné rozvodné síti.

Hlavní komponenty: fotovoltaické panely, akumulátor, fotovoltaická nabíječka, měnič.

Výhody:

 • nezávislost na veřejné elektrické rozvodné síti
 • nevyžaduje povolení pro přípojení k veřejné rozvodné elektrické síti
 • maximální využití vyrobené elektřiny - přebytky energie z fotovoltaických panelů nekončí ve veřejné elektrické rozvodné síti, ale jsou uskladněny v akumulátoru pro pozdější využití

Nevýhody:

 • vyšší pořizovací cena a složitější zapojení oproti ON-GRID systému
 • omezená životnost akumulátoru
 • potřeba dalších elektrických generátorů pro období slabého slunečního záření (zima)

HYBRID - Systém, který podle potřeby pracuje jako ON-GRID nebo OFF-GRID.

Hybridní systém dokáže pracovat v zapojení ON-GRID a případně také i OFF-GRID.

Pokud veřejná elektrická síť funguje (kromě poruch a výpadků), systém pracuje jako ON-GRID, avšak přebytky energie z fotovoltaických panelů nekončí ve veřejné elektrické síti. Ty jsou ukládány v akumulátoru.

Akumulátor napájí spotřebiče přes měnič v době, kdy je nedostatečné sluneční záření, respektive nízký (či nulový) výkon fotovoltaických panelů (ráno, večer, v noci). Pokud pro napájení spotřebičů nestačí fotovoltaické panely ani akumulátor, odebírá se elektřina z veřejné rozvodné sítě.

Při výpadku veřejné sítě se elektrický rozvod domácnosti odepne od veřejné sítě a přejde do režimu OFF-GRID. Přepínání mezi ON-GRID a OFF-GRID režimem provozu musí zabezpečit speciální řídící systém.

Takové zapojení je vhodné pro domácnosti připojené na veřejnou elektrickou síť, které chtějí maximálně využít instalované fotovoltaické panely a zároveň se zabezpečit pro případy výpadků veřejné elektrické rozvodné sítě.

Hlavní komponenty: fotovoltaické panely, akumulátor, fotovoltická nabíječka, měnič, řídící systém přepínaní ON-GRID / OFF-GRID, zařízení pro připojení k veřejné elektrické síti.

Výhody: Kombinuje výhody ON-GRID a OFF-GRID zapojení:

 • možnost odebírat elektrickou energii z veřejné sítě při nízkém výkonu fotovoltaických panelů
 • nezávislost na veřejné síti - umožňuje napájení spotřebičů i při výpadku sítě
 • maximální využití vyrobené elektřiny - přebytky energie z fotovoltaických panelů nekončí ve veřejné síti, ale jsou ukládány v akumulátoru

Nevýhody:

 • vyšší cena a složitější zapojení oproti ON-GRID a OFF-GRID
 • omezená životnost akumulátorů
 • vyžaduje povolení pro připojení k veřejné elektrické rozvodné síti

Situace v Čechách

Ceny fotovoltaických panelů a ostatních komponent fotovoltaických elektráren klesají na úroveň, kdy elektrická energie vyrobená na vlastní střeše je často lacinější než nakupovaná z rozvodných sítí. Atraktivita vybudování fotovoltaické elektrárny pro vlastní spotřebu domácnosti se výrazně zvýší v případě, kdy je možné získat nějakou investiční dotaci.

Velkým problémem je však časový nesoulad mezi výrobou a spotřebou elektrické energie. Je třeba počítat s tím, že ve většině domácností se spotřeba elektrické energie kumuluje do ranních a hlavně večerních hodin. Výroba fotovoltaické elektrárny je přitom nejvyšší v poledních hodinách, t.j. v době nejvyšší intenzity slunečního záření.

Fotovoltické panely Thermo Solar Solární panely Canadian Solar jsou nejlepší ve své třídě z hlediska výkonu a dlouhodobé spolehlivosti. Najdete je také v naší nabídce.

Pokud je fotovoltaická elektrárna navržena tak, že její roční produkce přibližně odpovídá roční spotřebě domácnosti, pak musíte počítat s tím, že ve standardní domácnosti bude z fotovoltaiky pokryto cca jen 25% spotřeby. Zbytek půjde zdarma do rozvodné sítě. A na druhé straně stejně budete nuceni scházející elektřinu v jiném časovém pásmu dokoupit ze sítě.

Vlastní spotřebu elektřiny lze zvýšit přibližně na 30% řízením spotřeby (např. zapínáním pračky, myčky nádobí ...v době nejvyšší intenzity slunečního svitu), případně částečně také natočením fotovoltaických panelů k východu či k západu a tím dosáhnout vyrovnanějšího výkonu v průběhu dne. Je to však opět na úkor celkového energetického zisku.

Další zvýšení energetické spotřeby je reálné použitím elektrických akumulátorů. Samozřejmě kapacita akumulátoru by mohla být až tak velká, že by se dalo dosáhnout i vyššího stupně vlastní spotřeby ale na úkor velmi drahého a neekonomického způsobu provozu. I navzdory tomu, že ceny baterií klesají a jejich technické parametry se zlepšují, je stále tento způsob zvýšení vlastní spotřeby málo využívaný, protože výrazně zvyšuje cenu elektrické energie z vlastní elektrárny.

Ekonomicky podstatně zajímavějšího způsobu zvyšování vlastní spotřeby elektřiny je dosaženo využitím přebytků vlastní elektrické energie na ohřev teplé vody nebo klimatizaci.

Hlavně klimatizace může zajistit velmi dobrý časový soulad mezi intenzitou slunečního záření a potřebou chlazení.

Všechna tato řešení můžete nalézt v naší nabídce, případně je můžeme pro Vás speciálně navrhnout.

V poslední době je stále populárnější také přímý fotovoltaický ohřev vody ať už stejnosměrným nebo střídavým proudem.

Pro zájemce o tuto technologii máme připraveny sestavy, které ve většině případů převyšují existující konkurenci v technických parametrech a to dokonce i při nižších pořizovacích nákladech.

Poradíme Vám, jaký systém bude pro Vás nejlepší.

Mám zájem o nabídku ➜

 

 

ŘEŠENÍ NA MÍRU PRO VÁS!

Konzultace s odborníkem, nezávazná nabídka a obhlídka stavby ZDARMA.