Solární kolektory THERMO|SOLAR Žiar

Aktuálně: Zúročte své prostředky ještě lépe s dotacemi z programu Nová zelená úsporám - poradíme Vám 3 kroky k získání dotace!

Solární kolektory.

Naše termické solární kolektory mají v reálném provozu prokázanou životnost překračující 40 let. Také proto si můžeme dovolit, poskytnout na ně dvanáctiletou záruku.

Akciová cena Pokud Vás zajímá cena solárního kolektoru a komplexní návrh řešení pro Vaše potřeby, vyplňte cenovou poptávku!

Solární kolektory, nebo také termické sluneční kolektory na rozdíl od fotovoltaických solárních panelů nevyrábějí elektrickou energii, ale slouží výlučně k ohřevu teplé vody pomocí slunce.

Sluneční kolektory ohřívají vodu mnohem efektivněji než to dokáže elektřina z fotovoltaických panelů. Jeden metr čtvereční slunečních kolektorů vyrobí přibližně stejné množství energie jako pět metrů čtverečních fotovoltaických panelů.

Slnečný kolektor THERMO|SOLAR.THERMO|SOLAR Žiar dodává nejvíce slunečních kolektorů ve střední Evropě. Na fotce je instalace solárních kolektorů THERMO | SOLAR na koupališti Jindřichův Hradec.

U fotovoltaických panelů dochází časem k poklesu výkonu a po několika letech tak ztrácí výroba elektřiny na efektivitě. K takovému jevu u termických kolektorů nedochází, což je nespornou výhodou investice do solární termické soustavy.

Ploché kolektory - ta nejlepší volba pro České klimatické podmínky.

Ploché kolektory patří mezi nejčastěji používané kolektory v Evropské unii. Například v sousedním, ekologicky orientovaném Rakousku, které má velmi podobné klimatické podmínky jako v ČR, tvoří až 98% všech instalovaných soustav právě ploché kolektory. Pouze zbývající 2% tvoří trubicové vakuové kolektory. (zdroj. ESTIF 2014)

Společnost THERMO|SOLAR Žiar patří k předním výrobcům plochých kolektorů nejvyšší kvality jak v Evropě, tak i ve světě.

Trubicové kolektory THERMO|SOLAR. Kolektory © THERMO|SOLAR. Ty už něco vydrží. Nemusíte se bát sněhu ani krupobití.

Ploché kolektory mají vysokou mechanickou odolnost a díky tomu odolávají zatížení sněhem i větrem a díky 4 mm silnému kalenému sklu nemusíte mít obavy ani z krupobití.

Trubicové vakuové kolektory - pro omezené použití v ČR.

Společnost THERMO|SOLAR Žiar vyrábí také kolektory s vakuovými trubicemi, konkrétně vakuový kolektor TS10.

Trubicové kolektory THERMO|SOLAR.Trubicové vakuové kolektory. V podmínkách České republiky jsou použitelné pouze v oblastech s nízkými sněhovými srážkami a v místech s nízkým rizikem mechanického poškození.

Hlavní nevýhodou trubicových vakuových kolektorů v porovnání s plochými kolektory je jejich nižší mechanická odolnost. Další nevýhodou je také náchylnost na mechanické poškození při námraze a sněhu. Namrzající led v dolní části trubic dokáže stěnu trubic snadno rozdrtit.

Porovnanie ploché vs trubicové kolektory.Na vakuových trubicových kolektorech se v zimě také déle drží sníh a jsou více náchylné k mechanickému poškození.

Vakuum je velmi dobrým izolantem. To však může být paradoxně v zimním období také nevýhodou. Na studených trubicích se déle drží sníh. Mezi trubicemi se při změnách počasí vytváří námraza, která může díky postupnému zvětšování objemu rozdrtit skleněné trubice (fyzika a objemové změny).

U plochých kolektorů toto nebezpečí nehrozí, ba naopak díky zahřátí čelního skla dochází snadněji k odtávání sněhu a ten velmi rychle z kolektoru sjíždí dolů. Díky jejich mechanické odolnosti můžete u plochých kolektorů THERMO|SOLAR počítat s praxi ověřenou životností více než 35 let. To u soustav s trubicovými kolektory v našich podmínkách garantovat nemůžeme.

U vakuových kolektorů je vžitá informace, že mají v zimním období vyšší účinnost. Podle měření a celoročních studií je však energetický zisk vakuových kolektorů v průběhu roku vyšší o pouhé 4 % oproti plochým kolektorům.

Kvalitní trubicové kolektory však stojí podstatně více než kvalitní ploché kolektory. Proto radíme většině zájemců aby zvolili raději ploché kolektory.

Přesto Vám však v případě zájmu umíme navrhnout a dodat také solární soustavy sestavené z trubicových kolektorů.

Typy solárních termických soustav.

Solární termické soustavy dělíme na aktivní (soustavy s nucenou cirkulací) a pasivní ( se samotížnou gravitační cirkulací). Rozdíl spočívá ve způsobu předávání solární energie získané kolektory do akumulační nádrže pro ohřev vody

Aktivní soustavy - vhodné v Čechách pro celoroční provoz.

Solární kolektory předávají tepelnou energii teplonosné nemrznoucí a nekorodující solární kapalině, která odevzdá své teplo vodě v zásobníku. Teplonosnou kapalinu udržuje v oběhu malé elektrické čerpadlo s minimální spotřebou el. energie (což může představovat náklady ve výši 100 - 300 Kč /rok pro malé instalace v rodinných domech).

Aktívne zapojenie slnečných kolektorov Aktivní zapojení slunečních kolektorů je nutné k bezproblémovému provozu v klimatických podmínkách České republiky.

Jedině aktivní soustavy jsou vhodné do klimatických podmínek v České republice.

Pasivní (gravitační) soustavy - nejsou v našich podmínkách vhodné pro celoroční provoz.

Fungují na fyzikálním principu konvekce, kde ohřátá voda sama bez pomoci čerpadla stoupá nahoru do zásobníku a studená klesá dolů do solárních panelů, kde se ohřívá.

Pasívny slnečný kolektor Pasivní sluneční soustavy nejsou v českých podmínkách vhodné pro celoroční provoz vzhledem k jejich nízké odolnosti vůči mrazu.

Samotížná - gravitační soustava má nižší investiční náklady. Její energetický zisk je však o 30 % nižší než u soustav s nuceným oběhem.

Použití samotížných solárních soustav není v českých podmínkách vhodné z hlediska jejich nízké odolnosti proti mrazům. Pokud Vám někdo takové řešení nabízí, zvyšte svou pozornost.

THERMO|SOLAR taková zařízení také vyrábí ale pro své trhy v Africe, Jižní Americe a do podobných oblastí, kde celoročně neklesá teplota pod bod mrazu.

Kvalita konstrukce solárních kolektorů THERMO|SOLAR Žiar.

Společnost THERMO|SOLAR Žiar má dlouhodobé zkušenosti s návrhem a výrobou slunečních kolektorů. Naše zařízení mají v reálném provozu otestovánu více než 35-letou životnost a bezkonkurenční 12 letou záruku.

Kvalitné sluneční kolektory THERMO|SOLAR.

Na rozdíl od mnohých konkurentů © THERMO|SOLAR na kvalitě svých kolektorů nešetří. Odměnou Vám bude dlouhodobá a spolehlivá životnost solární soustavy.

Zákazník má u nás jistotu, že nakupuje opravdu kvalitní a certifikované výrobky nejvyšší kvality, určené do klimatických podmínek České republiky a ne nějaký levnější asijský produkt určený do teplejšího podnebí, který skončí po jedné zimě nebo krupobití na smetišti.

Thermo solar montáž slnečných kolektorov a solárnych panelov Produkty THERMO|SOLAR splňují i ty nejnáročnější certifikační podmínky včetně certifikátu Solar Keymark vyžadovaném pro aktuální dotační programy.
S námi máte jistotu nejvyšší evropské kvality a spolehlivosti.

 

Unikátní patentované technické řešení.

Kromě vysoké kvality výroby a použitých materiálů je hlavním důvodem vysoké odolnosti, výkonu a životnosti kolektorů THERMO|SOLAR jejich patentované technické řešení. Kvalitné solárne kolektory THERMO|SOLAR.

Vlisovaní trubkového meandru umožňuje odvod tepla nejen v přímce sváru ale celým povrchem trubky a D tvar meandru navíc výrazně snižuje riziko varu teplonosné kapaliny.

Sluneční kolektory THERMO|SOLAR©.

Typy solárnych kolektorov, ploché a trubicové kolektory Vyberte si z nabídky vysoce kvalitních kolektorů za dobrou cenu.

Možnosti montáže slunečních kolektorů.

Kromě výroby a dodávek slunečních kolektorů poskytujeme také montážní služby, záruční a pozáruční servis solárních soustav.

Zajišťujeme také školení montážníků, certifikační zkoušky pro obor "Instalatér solárních termických soustav".

U nás máte garanci, že naše zařízení budou namontována správně s důrazem na dlouhou životnost a bezproblémový provoz.

features_op1_1 THERMO|SOLAR nabízí velmi různorodé možnosti montáže solárních kolektorů. Sluneční kolektory je možné použít také jako architektonický doplněk objektu. Na základě požadavku není u nás výjimkou ani zhotovení individuálního tvarového řešení kolektoru (například zkosení časti kolektoru pod určitým úhlem a pod.).

Naše panely a nosné konstrukce absolvovaly tzv. Hurikánový test a jsou testovány na odolnost vůči větru až do rychlosti 230 km/hod. A to je další skutečnost, která nás odlišuje od konkurence.

V praxi to znamená, že dřív bude odvátá Vaše střecha než naše konstrukce se slunečními kolektory. Vlastně Vaši střechu podržíme. V současné době plné dramatických změn počasí je skvělé mít takovou jistotu.

Častou otázkou zákazníků je problém přehřívání kolektorů v letním období?

Standardní systém slunečních kolektorů je chráněný proti přehřívání elektronickým regulátorem, který disponuje tzv. prázdninovým režimem. V případě aktivace této funkce dochází v nočních hodinách ke spínání oběhového čerpadla solárního okruhu a tím dochází k vychlazení objemu akumulačního zásobníku. V následujícím dni tak mohou kolektory opět pracovat a nahřívat zásobník. Krátkodobá ochrana (v případě, že jste doma jen aktuální odběr teplé vody je nižší), spočívá v tom, že čerpadlo solárního okruhu se po dosažení požadované teploty v zásobníku vypne a k dalšímu ohřevu již nedochází. I v případě, že v kolektorech je vyšší teplota, oběhové čerpadlo zůstává stát až do doby, kdy zásobníku poklesne teplota ohřívané vody pod horní nastavenou mez.

Pokud je systém kvalitní, tedy je postaven z kvalitních materiálů, pak ani dlouhodobé přehřívání není problémem. U solárních soustav Thermo/Solar je jedinou skutečností, že bude o něco rychleji degradovat solární kapalina a bude třeba ji o něco dříve vyměnit. Tedy ne po deseti ale možná již po osmi letech, či případně dříve, podle jejího aktuálního stavu. Ostatní komponenty solární soustavy zůstávají nedotknuté.

Sluneční energie je energií zelenou.

"Energie použitá na výrobu našich termických kolektorů se vrátí do 1,5 roku provozu zařízení."

Při předpokládané životnosti zařízení min. 30 - 40 roků se nemusíte obávat, že na jejich výrobu bylo spotřebováno více energie než svým použitím přinesou.

99,2% hmotnosti našich kolektorů je plně recyklovatelných. S recyklací našich kolektorů Vám rádi pomůžeme, stačí se na nás obrátit, vše ostatní zajistíme. Vzhledem k životnosti kolektorů však předpokládáme, že tato starost Vás ani nepotká.

Ekologické sluneční kolektory.

Investicí do solárního zařízení zanecháváte svět čistější a zdravější.

 

Poradíme Vám, jaký systém bude pro Vás nejlepší.

Mám zájem o nabídku ➜

 

 

ŘEŠENÍ NA MÍRU PRO VÁS!

Konzultace s odborníkem, nezávazná nabídka a obhlídka stavby ZDARMA.