Naše služby pro Vás - THERMO|SOLAR Žiar s.r.o.

Naše služby pro Vás

Služby poskytované zdarma při vypracovaní cenové nabídky:

Energetický prepočet

Energetická bilance

V simulačním výpočetním programu pro Vás vypočítáme energetické zisky navrhované solární soustavy ve vztahu k lokalitě Vašeho domu a Vaší potřebě tepla.

Na základě této bilance ekonomicky vyhodnotíme investici do solární soustavy. Graficky i číselně uvidíte konkrétní podíl pokrytí energetické potřeby solární soustavou v jednotlivých měsících pro statisticky průměrný rok. Také je možné poskytnout variantní výpočty pro různé konfigurace solárních soustav a různé režimy jejich provozních podmínek a využití podle Vašich specifických požadavků a podmínek.

Díky energetickým výpočtům a bilanci si budete jistí, že se Vám investice do solární soustavy nejen vyplatí, ale budete znát i rychlost návratnosti Vámi vložené investice.

Štúdia uskutočniteľnosti

Studie proveditelnosti

Pro větší, zejména firemní projekty, tuto službu v základním provedení nabízíme zdarma. Tato studie proveditelnosti posuzuje technické, technologické, organizační, ekonomické a legislativní podmínky, které ovlivňují realizaci a následný provoz projektu. Vyžaduje se vždy u investičních záměrů většího rozsahu. Tato služba je poskytována na vyžádání a její obsahový i formální rozsah se liší v závislosti na velikosti a typu investice.

Součástí studie proveditelnosti je také výše uvedená energetická bilance.

Leasing na solárny systém

Úvěr na solární soustavu

Nemusíte vždy financovat plnou výši zvolené investice. Díky exkluzivní spolupráci s bankami je u nás možné získat na celý systém výhodný účelový úvěr a platit pouze splátkami. Pomůžeme Vám při jeho vyřízení a můžeme Vám garantovat účelový úvěr s úrokem nižším než 6%. Tuto službu připravujeme, ale již dnes nás můžete kontaktovat s dotazem na podrobnosti.

Komplexní služby za úhradu:

Energetický audit

Energetický audit

Tento audit kvalitativním i kvantitativním způsobem posuzuje analyzovaná tepelně technická zařízení. Odhaluje slabiny či nedostatky současného stavu, nabízí návrhy řešení s vyčíslením jejich dopadů na spotřebu energií a finanční náklady. Kromě toho jsou vyhodnoceny také i environmentální dopady výchozího a navrhovaného stavu. Energetický audit provádí autorizovaní energetičtí auditoři a tento dokument může být vyžadován jako součást projektové dokumentace nebo v rámci vyřizování žádosti o dotace nebo při veřejných zakázkách apod.

Na základě výsledků energetického auditu se stanoví energetická třída stavby, jejíž stanovení je také například podmínkou při prodeji každé nemovitosti.

štúdia uskutočniteľnosti

Komplexní studie proveditelnosti

Tato studie již zcela podrobně posuzuje všechny technické, technologické, organizační, ekonomické a legislativní podmínky, které mají vliv na realizaci a následný provoz navrhovaného opatření. Vyžaduje se u investičních záměrů většího rozsahu. Tyto studie provádějí konzultační a projekční organizace, často jsou povinnou přílohou projektové dokumentace. Její obsahový i formální rozsah se liší v závislosti na velikosti a typu konkrétní investice.

Součástí studie proveditelnosti je výše uvedená energetická bilance.

Služby po instalaci zařízení:

Monitorovanie a riadenie inštalácie cez internet

Monitorování a řízení soustavy prostřednictvím internetu

Současná výpočetní technika umožňuje prostřednictvím internetového připojení sdílet data o provozu sledované soustavy i do vzdálených míst operátora a případně i následně provádět korektury v řídícím programu soustavy. Vyžaduje to, samozřejmě instalaci vhodného regulátoru, který tyto funkce podporuje. Pro tento účel se dají využít sítě LAN, internet, mobilní telefonní sítě (GSM modem) a pod.

Solární soustavy nad 50 kolektorů můžeme zapojit do našeho pravidelného sledování také bezplatně. Na oplátku pak budeme používat získaná data o provozu pro vlastní prezentaci a také ke zlepšování naší práce při navrhování nových soustav. V případě menších solárních soustav je tato služba poskytována za paušální měsíční poplatek.

Záručný a pozáručný servis THERMO|SOLAR

Smluvní záruční a pozáruční servis

Pokud máte jakýkoliv problém, napište nám na:Napište nám

Nechte si poradit, jaká soustava bude pro Vás nejlepší.

Mám zájem o nabídku ➜

 

ŘEŠENÍ NA MÍRU PRO VÁS!

Konzultace s odborníkem, nezávazná nabídka a obhlídka stavby ZDARMA.