Solárny ohrev vody pre nemocnice, priemysel a štátne organizácie

Solární ohřev vody pro firmy a organizace.

Solární soustavy pro ohřev vody v průmyslových i zemědělských provozovnách mají velmi dobrou ekonomickou návratnost i bez poskytnutých dotací a jsou zvlášť efektivním řešením energetických úspor zejména pro provozy s velkou spotřebou teplé vody.

Slnečné kolektory pre hotely a firmy Instalace slunečních kolektorů THERMO|SOLAR na průmyslovém objektu - Slovensko.

K provozům s vysokou spotřebou teplé vody a s možností uplatnění solárních soustav pro její ohřev patří:

 • nemocnice
 • domovy důchodců a sociální péče
 • hotely, turistické ubytovny, campy
 • stravovací zařízení, jídelny
 • průmyslové provozy jako sušárny, prádelny, galvanovny, pivovary a pod.
 • supermarkety
 • provozy se směnným provozem
 • státní organizace
 • velké průmyslové a lázeňské instalace
 • koupaliště a bazény

Velké průmyslové a lázeňské solární systémy pro ohřev vody.

THERMO|SOLAR má bohaté zkušenosti s velkými a atypickými solárními soustavami nejen na Slovensku, v Evropě ale i po celém světě.

Slnečné kolektory a ohrev vody pre priemysel, výroba priemyselného tepla Největší solární systém pro ohřev vody realizoval THERMO|SOLAR v r. 2010 v Želiezovcach, na Slovensku.

Mezi velké instalace kde nasazení solárního ohřevu přináší největší úspory bezesporu patří:

 • koupaliště, aquaparky
 • výměníkové a předávací stanice na sídlištích
 • domovní předávací stanice
 • sportovní stadiony a haly

Jako velké solární soustavy označujeme zařízení, která obsahují několik desítek kolektorů.

Jsou to zařízení pro výrobní podniky, hotely, sociální zařízení, nemocnice, bytové domy a pod.

V těchto případech je vždy třeba řešit otázku dostatečně velkých a únosných ploch pro umístění samotných kolektorových polí solární soustavy. Také je důležité najít dostatečný prostor pro poměrně velký zásobník teplé vody, vyřešit možnosti dohřevu při nedostatečné intenzitě slunečního záření a také propojení soustavy na stávající rozvody teplé vody.

Nejčastěji se v takových případech umísťují samotné sluneční kolektory na plochých střechách, volně na terénu nebo na různých pomocných konstrukcích. Vzhledem k většímu zatížení stavebních konstrukcí je vždy potřeba v rámci projektové přípravy přizvat statika a odborníka na řešení střešních konstrukcí.

Proto abychom Vám mohli solární systém zodpovědně navrhnout, potřebujeme co nejpřesnější vstupní údaje o spotřebě teplé vody a energie na její ohřev, také časový režim odběru, existující schéma rozvodů, dispoziční řešení objektu atd.

Na rozdíl od malých systémů, je při realizacích velkých solárních soustav také požadováno splnění určitých legislativních požadavků ze strany investora (stavební povolení, ohlášení stavby, souhlas dotčených subjektů, souhlas dodavatele tepelné energie a podobně). Ve specifických případech je také zapotřebí vyjádření orgánů památkové péče, či správy Chráněné krajinné oblasti a pod.

Solárne kolektory v tvare hrocha Atypický ale přitom plně funkční solární kolektor ve tvaru hrocha pro ZOO Ostrava, byl v soutěži schopný vyrobit jedině THERMO|SOLAR.

Cena a návratnost investice do solárních řešení.

Proč se vyplatí investovat do solárních zařízení?

Ve zkratce:Protože Slunce neposílá žádné faktury. 

Přesné informace o návratnosti pro Váš konkrétní projekt získáte vyplněním poptávky.

Nechte si poradit, jaký systém bude pro Vás nejlepší.

Mám zájem o nabídku ➜

 

Doporučíme Vám systém, který nebude ani malý a tím pádem nedostatečný, ale ani zbytečně velký a tím pádem předražený.

ŘEŠENÍ NA MÍRU PRO VÁS!

Konzultace s odborníkem, nezávazná nabídka a obhlídka stavby ZDARMA.