Solární ohřev vody pro rodinné domy a chaty

Solární ohřev vody pro rodinné domy a chaty.

Aktuálně: Zúročte své prostředky ještě lépe s dotacemi z programu Nová zelená úsporám - poradíme Vám 3 kroky k získání dotace!

Sluneční kolektory pro ohřev vody Vám v našich klimatických podmínkách pokryjí::

 • 60% - 70% celoročních nákladů na teplou vodu
 • do 30% nákladů na přitápění
 • 50% nákladů na ohřev vody v celoročním interiérovém bazénu
 • • 100% nákladů na ohřev pro sezónní venkovní bazén a umožní prodloužení koupací sezóny až o 2 měsíce za rok

"Věděli jste, že náklady na teplou vodu jsou druhé největší náklady v domácnosti?"

Slnečné kolektory pre rodinné domy, ohrev vody v bazéne Pro rodinné domy je optimální trojkombinace: teplá voda, vytápění a ohřev bazénu ale smysl má samozřejmě i samotný ohřev pitné vody.

Sluneční kolektory THERMO|SOLAR

Nejjednodušší systémy jsou složeny ze dvou kolektorů a solárního zásobníku o obsahu 200 litrů ohřívané vody. Takový systém pokryje požadavky na ohřev vody pro 2-3 člennou rodinu. V praxi vždy navrhujeme velikost solární soustavy podle konkrétních potřeb a požadavků dané rodiny.

Ceník solárnych kolektorov Vyberte si z NABÍDKY našich vysoce kvalitních kolektorů s nejdelší zárukou v oboru a s nejlepším poměrem cena/výkon.

Tepelné čerpadlo pro ohřev vody.

Tepelná čerpadla představují nejnovější technologii pro ohřev vody. Jejich předností jsou kompaktní konstrukce s minimálními rozměry, energetická úspornost a jednoduchá instalace.

Voda je ohřívána pomocí malého tepelného čerpadla vzduch - voda umístěného v interiéru budovy až na teplotu 65°C. Nevýhodou je obvykle vyšší spotřeba elektrické energie na jednotku vyrobeného tepla než je tomu u běžných tepelných čerpadel vyšších výkonů.

Tepelná čerpadla THERMO|SOLAR Tepelná čerpadla vzduch - voda THERMO|SOLAR a schéma jejich funkce.

Nejjednodušší zařízení disponují zásobníkem o objemu 80 l a slouží pro domácnosti s nízkou spotřebou teplé vody. Pro početnější rodiny s větší spotřebou vody jsou určeny zařízení s objemem 200 - 300 l.

Tepelná čerpadla pro ohřev vody najdou široké uplatnění také ve stravovacích zařízeních nebo v různých provozech s vysokou spotřebou teplé vody.

V případě, že je spotřeba teplé vody vyšší než výkon tepelného čerpadla, jsou zásobníky teplé vody vybaveny ještě pomocnou "dohřívací" elektrickou spirálou.

Více informací - Tepelná čerpadla >>

Kombinace slunečních kolektorů a tepelných čerpadel pro ohřev vody.

V rámci kombinací nabízíme standardizované sestavy (tzv. Duo systémy) nebo sestavy, navrhované "na míru", sestávající z plochých vakuových slunečních kolektorů a tepelných čerpadel.

Výhody DUO systémů.

Kombinace solárních kolektorů a tepelného čerpadla umožňuje v letních měsících využití solárních přebytků tepla ale také i nízkých výstupních teplot z kolektorů v zimním období pro regeneraci zemního kolektoru tepelného čerpadla. (v rozmezí cca -5 až +25 °C. Takové teploty jsou u jiných systémů zcela nevyužitelné).

Kombinácia solárnych kolektorov a fotovoltaických panelov pre rodinný dom Kombinace solárních kolektorů a tepelného čerpadla THERMO|SOLAR pro rodinné domy je mimořádně efektivní technologie, schopná využít i nízko potenciální, jinak nevyužitelné teplo.

Také jiné společnosti nabízejí spojení tepelných čerpadel se slunečními kolektory. Ale pouze naše společnost dokáže v zimním období získat z kolektorů 3 až 5 násobně více tepla a zároveň energetickou efektivnost tepelného čerpadla zvýšit až na dvojnásobek oproti jejich parametrům, které dosahují při práci ve standardních podmínkách.

Předpokladem pro dosažení takových výsledků je použití plochých vakuových kolektorů typu TS 400, které vyrábíme průmyslovým způsobem jako jediná společnost na světě.

Vákuový slnečný kolektor TS 400 Thermo/Solar Žiar dokáže průmyslově vyrábět plochý vakuový sluneční kolektor (TS 400) jako jediný výrobce na světě.

Díky vakuu uvnitř kolektoru dokážeme zabránit kondenzaci vody ze vzdušné vlhkosti na absorbéru i při jeho podchlazení pod teplotu rosného bodu. To je oproti standardním kolektorům obrovská výhoda při provozu v zimních měsících a také příčinou, díky které naše kolektory dosahují několikanásobně vyšší efektivity.

Německý úřad BAFA Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle = Spolkový úřad pro hospodářství a kontrolu vývozu) vyhodnotil toto řešení jako mimořádně technicky progresivní. Na základě rozhodnutí tohoto úřadu získá německý zákazník od státu dotaci ve výši 80 % z jeho investičních nákladů.

Fotovoltaický ohřev vody.

Pokud mají fotovoltaické panely sloužit pouze pro přípravu teplé vody, je třeba si uvědomit, že proti termickým slunečním kolektorům jsou podstatně méně efektivní. V případě, že jste se již rozhodli pro výrobu elektrické energie z fotovoltaických solárních panelů, můžete ji využít nejen pro spotřebu v domácnosti ale využít její přebytky také pro ohřev vody (bez toho, abyste ji (při ON-GRID systému) odváděli zdarma do veřejné sítě). Taková zapojení bez měniče jsou zpravidla jednodušší a také levnější než instalace fotovoltaické elektrárny.

V takovém případě Vám oproti konkurenčním sestavám umíme nabídnout vlastní řešení s těmito výhodami:

 • Lepší využití sluneční energie - nenahřívá se celý objem zásobníku paralelně na dně umístěnými AC a DC spirálami ale střídavým AC proudem se dohřívá pouze horní část nádoby v tom případě, že výkon fotovoltaiky nebude dostatečný.
 • Fotovoltaický ohřev vody funguje i v případě výpadku elektrického proudu.
 • Delší životnost zařízení (nedochází k opalovaní spínacích kontaktů)

Návratnost investice do slunečních kolektorů.

Pro přesnější stanovení doby návratnosti investice do solárního zařízení je nejlepší provést energetický propočet.

Jednoduchý a rychlý test zda má pro Vás investice do solární soustavy smysl si můžete provést sami hned teď:

Pokud na některou z následujících otázek odpovíte kladně, pak se Vám solární systém určitě vyplatí:

 • Máte malé děti nebo v domácnosti spotřebujete mnoho teplé vody?
 • Máte nebo chcete mít bazén nebo vířivku s vyhřívanou vodou?
 • Ohříváte vodu kapalným plynem?

Pro uvedené případy se investice do sluneční soustavy zaručeně vyplatí.

Pro ostatní případy je třeba návratnost objektivně posoudit. Je závislá na řadě faktorů, zejména na počtu osob a spotřebě teplé vody. Rádi Vám s objektivním rozhodnutím pomůžeme.

Další výhody solárních kolektorů.

Po zaplacení počáteční investice budete mít navždy teplou vodu bez nutnosti za ni komukoliv platit.

Jsou tady ale ještě další důvody:

 • rychlá a jednoduchá instalace (u většiny domů) a pak již na více než 30 let klid
 • zvýšíte životnost svého konvenčního kotle (zejména v létě nemusí vůbec spínat)
 • o solární zařízení se prakticky nemusíte vůbec starat, max. jednou za 10 let necháte vyměnit teplonosnou kapalinu
 • výrazně šetříte životní prostředí, eliminujete emise CO2 a SO, které by jinak vznikly při výrobě tepla konvenčním způsobem
 • • stáváte se méně energeticky závislí a citliví na výkyvy trhu (výpadky, zvyšovaní ceny plynu a pod.)

Cena a návratnost investice do solárních zařízení.

Proč se Vám vyplatí investovat do solárního zařízení?

Ve zkratce: Protože Slunce Vám neposílá žádné faktury. 

Přesné informace o návratnosti pro Váš konkrétní projekt získáte vyplněním poptávky.

Nechte si poradit, jaký systém bude pro Vás nejlepší.

Mám zájem o nabídku ➜

 

Doporučíme Vám systém, který nebude ani malý a tím pádem nedostatečný, ale ani zbytečně velký a tím pádem drahý.

Nejčastější otázky:

Jaké jsou možnosti montáže?

Kromě vlastní výroby slunečních kolektorů poskytujeme také montážní služby, záruční a pozáruční servis solárních zařízení.

Naši partneři v ČR AKADEMIE MMM SOLAR a JH SOLAR jsou držiteli autorizace pro vzdělávání v oboru Instalatér solárních termických soustav a zabezpečují školení a kvalifikační zkoušky pro celou ČR.

Také veškeré námi nabízené výrobky jsou certifikovány.

U nás máte garanci, že Vaše zařízení budou správně namontována s důrazem na dlouhou životnost a bezproblémový provoz.

features_op1_1 Systém kotvení kolektorů THERMO/SOLAR umožňuje umístění kolektorů na jakýkoliv typ střechy nebo do terénu. V případě potřeby je možné individuální tvarové řešení kolektoru (  zkosení části kolektoru pod určitým úhlem nebo výroba daného tvaru – např. solární kolektor ve tvaru hrocha pro ZOO Ostrava ).

Naše panely a nosné konstrukce mají takzvaný Hurikánový test a jsou testovány na odolnost větru o rychlosti až 230 km/hod. Také tato skutečnost nás odlišuje od konkurence.

V praxi to znamená, že konstrukce se slunečními kolektory vydrží více než běžné střechy rodinných domů.

V současné době plné dramatických výkyvů počasí je jistě ideální mít takovou jistotu.

Kolik kolektorů je potřebné na rodinný dům?

Na ohřev pitné vody pro 4 - 5 člennou rodinu je třeba instalovat přibližně 5 m2 kolektorové plochy. V případě podpory vytápění nebo ohřevu bazénu je potřebná plocha větší a stanoví se vždy výpočtem na základě energetické bilance. Tento výpočet pro Vás provedeme po vyplnění cenové poptávky.

• Na jakou teplotu dokáže kolektor vodu ohřát?

Dosahovaná teplota záleží na intenzitě slunečního záření, typu použitých kolektorů a také účelu jejich použití. V zásadě je možné dosahovat teplot i vysoko nad 100°C, ale takovéto teploty obvykle nejsou potřebné ani smysluplné. Teplá voda se obvykle ohřívá na 55 - 65°C. Důležitý je fakt, že čím vyšší je požadovaná teplota, tím je nižší účinnost a energetické zisky kolektorů. Nezanedbatelná je i skutečnost, že při teplotách nad 60°C se v nádržích zvyšuje nebezpečí tvorby vodního kamene.

Jaký typ kolektoru je vhodné použít pro konkrétní solární zařízení?

Z kolektorů vyráběných a dodávaných firmou THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. doporučujeme výběr podle následujících zásad:

 • pro přípravu teplé vody, přitápění, případně ohřev vody v exteriérovém bazénu v kombinovaných systémech použijeme typovou řadu kolektorů TS 300 a TS 500, případně vodorovné kolektory TS 330 nebo TS 530.
 • v zařízeních vyžadujících ohřev na vyšší teplotu, pro technologické účely a při požadavcích na větší energetický zisk v zimě použijeme typovou řadu kolektorů TS 400. Tyto kolektory jsou vhodné zejména pro celoroční ohřev vody v interiérových bazénech.
 • pro velká solární zařízení s výhodou použijeme velkoplošné kolektory TS 500.
 • • Přímý ohřev bazénové vody není v kovových kolektorech přípustný (hrozí nebezpečí koroze a roztrhnutí absorbéru kolektoru mrazem viz. pasívní systémy).

Je v letních vedrech problém s přehříváním kolektorů?

Standardní solární termický systém je chráněný proti přehřátí pomocí elektronického regulátoru, který disponuje kromě jiného tzv. dovolenkovým režimem (pokud nebudeme nějakou dobu doma). Ochrana spočívá v zapínaní oběhového čerpadla v noci, čímž dochází k částečnému ochlazení objemu zásobníku i když nedochází k odběru ohřáté pitné vody. Kolektory tak mohou přes den pracovat a nahřívat zásobník. Ochrana proti přehřátí v případě, že jste doma a neodebíráte teplou vodu spočívá v tom, že se oběhové čerpadlo jednoduše nespustí pokud je v zásobníku dosažena požadovaná teplota. Oběhové čerpadlo zůstává stát i v případě, že je v kolektorech vysoká teplota. Kolektory jsou dostatečně odolné a toto navýšení teploty jim neublíží. Důmyslná konstrukce kolektoru navíc zajistí "vyprázdnění" pracovní kapaliny do expanzní nádrže.

Pokud je solární soustava kvalitní, tedy je postavena z kvalitních materiálů, tak ani dlouhodobé přehřátí není problémem. V případě našich systémů, dochází pouze k tomu, že díky vysokým teplotám při stagnaci o něco rychleji degraduje teplonosná kapalina Thesol a bude ji třeba vyměnit dříve. To znamená ne po 8-10 letech ale možná již po šesti. Ostatní komponenty systému zůstávají nedotknuty.

Jaké minimální komponenty jsou potřebné pro sestavení systému?

Pro spolehlivou a dlouhodobou práci solárního systému je nutné používat aktivní uzavřený solární systém s nepřímým ohřevem. V kolektorech musí být nemrznoucí teplonosná kapalina umožňující celoroční využití systému.

Gravitační (samotížný) systém musí obsahovat: expanzní nádobu, pojistný ventil, odvzdušňovací zařízení a plnící systém. Střed tepelného výměníku bojleru musí být minimálně 0,5 m nad vrchní hranou kolektoru

Systém s nuceným oběhem (s čerpadlem) musí obsahovat: čerpadlo, elektronický regulátor, expanzní nádobu, pojistný ventil, odvzdušňovací zařízení, plnící zařízení a výměník tepla ve spotřebiči solární energie, zpětnou klapku, která zabrání cirkulaci teplonosné kapaliny v době mimo provoz oběhového čerpadla (a tím samovolnému ochlazování zásobníku).

Jak se dá sestavit nejjednodušší solární systém pro ohřev vody?

Nejjednodušší solární systém pro ohřev vody se skládá ze:

 • slunečních kolektorů
 • nosné konstrukce kolektorů
 • solární instalační jednotky
 • elektronického regulátoru
 • expanzní nádoby
 • solárního zásobníku
 • potrubí s izolací odolnou vysokým teplotám a slunečnímu UV záření.

Jaké jsou výhody systému s čerpadlem a jaké u samotížného systému?

Samotížný - gravitační systém má nižší investiční náklady. Jeho energetický zisk je ale o zhruba 30 % nižší než u systému s nuceným oběhem s čerpadlem. V našich klimatických podmínkách je jeho použití problematické, protože solární systém má menší energetické zisky a vznikají dodatečné problémy a náklady na zajištění dohřevu. Navíc je také třeba zajistit aby případně nedošlo k zamrznutí vstupu a výstupu ohřívané vody (zásobník bývá často v nevytápěných půdních prostorách).

Systém s čerpadlem má sice vyšší investiční náklady, ale také vyšší energetický zisk. Jeho využití je univerzálnější, dá se zhotovit také jako více okruhový systém s více odběrnými spotřebiči. V praxi je proto používán nejčastěji.

Kolik kolektorů je zapotřebí pro ohřev vody, přitápění a pro ohřev bazénu?

Pro ohřev pitné vody doporučujeme pro 2 - 3 člennou rodinu 2 kolektory s 200 l solárním zásobníkem a příslušenstvím, pro 3 - 4 člennou rodinu potom 3 kolektory s 300 l solárním zásobníkem.

Na přitápění je potřeba provést výpočet energetické bilance a na jeho základě pak navrhnout přesný počet kolektorů.

O solárním přitápění je reálné uvažovat v domech s nízkými tepelnými ztrátami, které nesmí být vyšší než normou stanovené hodnoty pro novostavby. Je nevyhnutné použít nízkoteplotní vytápěcí systém, např. podlahové nebo stěnové vytápění, případně konvertory s vysokou teplosměnnou plochou . Pro přibližný odhad se dá uvažovat s plochou kolektorů rovnou 1/7 vytápěné plochy.

Pro ohřev exteriérového bazénu v kombinovaných systémech je potřeba uvažovat s plochou kolektorů od 40 do 50 % z plochy hladiny bazénu.

U interiérových bazénů s celoročním provozem, které jsou umístěny v neprosklených objektech je plocha kolektorů přibližně rovná ploše hladiny bazénu. V takovémto případě doporučujeme použití vakuových kolektorů TS 400.

Jak je vhodné orientovat kolektory při jejich montáži?

Kolektory doporučujeme montovat na střechy orientované jižním směrem – azimut 180° se sklonem 45°. Při mírných odchylkách od uvedeného azimutu 180° není nutné provádět korekci plochy kolektorů. U větších odchylek doporučujeme plochu kolektorového pole stanovit na základě výpočtu energetické bilance.

Orientace kolektorů na jihozápad je při tom výhodnější než na jihovýchod, protože v ranních hodinách je častější výskyt mlhy a teploty okolního prostředí jsou nižší. Díky tomu mívají jihovýchodně orientované plochy o něco nižší energetické zisky.

Sklon kolektorů většinou volíme shodný se sklonem střechy. V rozsahu sklonu střechy 35° až 50° není nutné plochu kolektorů korigovat. Pro celoroční provoz je optimální sklon 45° až 50°, pro převážně letní využití pak 30°, pro převážně zimní využití (důraz na přitápění) pak raději 60°.

Jaké druhy potrubí lze použít?

Z důvodu vysokých pracovních teplot a tlaků, které se v solární soustavě vyskytují se smí používat výhradně jen kovová potrubí.Plastová potrubí z důvodu nedostatečné tepelné odolnosti jsou naprosto nevyhovující a v rozporu s požadavky na bezpečnost provozu solárního zařízení !!!

Doporučujeme používat především měděná potrubí, která jsou optimální také vzhledem k požadované životnosti systému. Dále se dají použít potrubí ocelová (nikoliv však pozinkovaná) nebo nerezové vlnovce. Jejich použití však přináší specifické požadavky a rizika (problémy s odvzdušněním, těsněním spojů a řešení kotvení vodorovných částí rozvodů a pod.).

Jaké je třeba použít druhy tepelných izolací?

Extrémní teploty, které mohou vzniknout v solárním systému se standardními kolektory jsou až 180°C a s vakuovými kolektory dokonce až 230°C. Z tohoto důvodu doporučujeme pro standardní kolektory používat tepelné izolace z minerální vlny Therwoolin nebo z EPDM materiálu Aeroflex. V případě použití vakuových kolektorů doporučujeme izolaci z minerální vlny Therwoolin. V tom případě je však nutné zabezpečit potrubí proti působení vlhkosti, která by tepelnou izolaci znehodnotila.

Jak je možné likvidovat teplonosnou kapalinu Thesol po uplynutí doby použitelnosti?

Po uplynutí doby použitelnosti (6-10 roků) svěříme výměnu kapaliny odbornému servisnímu technikovi, který současně provede celkovou kontrolu funkce soustavy. Také se postará o likvidaci staré kapaliny. Tu je možné:

 • zlikvidovat v průmyslové spalovně odpadů
 • odevzdat k recyklaci prodejci

Nechte si poradit, jaký systém bude pro Vás nejlepší.

Mám zájem o nabídku ➜

 

Doporučíme Vám systém, který nebude ani malý a tím pádem nedostatečný, ale ani zbytečně velký a tím pádem drahý.

ŘEŠENÍ NA MÍRU PRO VÁS!

Konzultace s odborníkem, nezávazná nabídka a obhlídka stavby ZDARMA.